Laat je horen! Straatgesprekken over participatie in Meierijstad

Hieronder een samenvatting van de opbrengsten van de straatgesprekken. Onderaan de pagina vind je de algemene rapportage van de straatgesprekken. De input uit het onderzoek helpt de gemeente richting te bepalen in het maken van de participatienota in 2024.

Over het onderzoek

 • Op zes locaties in Meierijstad is Bureau Zet in opdracht van de gemeente Meierijstad van 3 tot 8 november in gesprek gegaan met bewoners.
 • In totaal zijn meer dan 92 gesprekken gevoerd met inwoners tijdens het winkelen, het ophalen van de kinderen na schooltijd of tijdens een bezoek aan een luisteravond of bijeenkomst van de dorpsraad.
 • De meeste gesprekken zijn gevoerd met toevallige passanten die bijna allen woonden in de het dorp waar het gesprek plaatshad. Er is gesproken met mensen uit alle leeftijdscategorieën. De meeste mensen hadden een leeftijd tussen de 50-67. Jongeren zijn het minst gesproken.
 • In diezelfde periode konden inwoners ook online van zich laten horen. Dat hebben 22 mensen gedaan.

Over de opbrengst

 • Een optelsom van alle gesprekken laat zien dat mensen bewonersparticipatie het belangrijkst vinden voor de thema’s: 1. wonen & bouwen; 2. gezondheid, zorg en ondersteuning en 3. veiligheid.
 • De top drie van thema’s waarop mensen graag zélf willen participeren zijn: 1. gezondheid, zorg en ondersteuning; 2. wonen en bouwen en 3. verkeer en vervoer.
 • Veruit de meeste mensen vinden het prettig om betrokken te zijn voor de gehele gemeente of het eigen dorp.
 • Participatie op straatniveau wordt met name genoemd bij de thema’s zoals verkeer en mobiliteit, veiligheid en wonen & bouwen.
 • Ook de gewenste mate van participatie laat verschillen per thema’s zien. Duidelijk is dat de mensen een voorkeur uitspreken voor ‘doen’ en ‘meedenken’. Zij geven daarbij vaak zelf aan dat je dan ook moet ‘weten’.
 • Uit de online enquête bleek met name op het thema ‘onderwijs’ minder interesse te zijn om te participeren, en bleek dat mensen op de meeste onderwerpen met name geïnformeerd willen worden en willen meedenken (‘meedoen’ scoorde wat lager).

Enkele van de boodschappen die werden meegegeven aan de gemeente

 • Draag zorg voor behapbare, begrijpelijke en laagdrempelige participatie. Zorg dat de ‘gewone mens’ het begrijpt.
 • Organiseer participatie dichtbij huis, zodat ‘fysieke afstand’ geen belemmering is om mee te doen.
 • Ben zichtbaar aanwezig in dorpen. Laat je als gemeente - op de verschillende thema’s - vaker zien in de openbare ruimte.
 • Communiceer tijdig over participatie en doe dit via verschillende kanalen. Maak daarbij ook gebruik van het plaatselijke krantje. Zo zijn de inwoners goed op de hoogte en kunnen zij tijdig tijd vrij maken als zij dat willen.
 • Ben (vanaf de start) transparant in wat kan en wat niet. Wees duidelijk, open en eerlijk. Durf je als gemeente kwetsbaar op te stellen en stimuleer dat inwoners dat ook doen. Dat helpt het goede gesprek te voeren.
 • Luister echt naar de inwoners en doe iets met wat zij zeggen. Geef antwoord op vragen die gesteld worden. En ben eerlijk als je nog geen antwoord kan geven (maar geef dan aan wanneer wel).

Het volledige rapport kunt u hier downloaden (PDF, 500kB)