Participatie in Meierijstad

Tot het voorjaar van 2024 werkt gemeente Meierijstad aan het opstellen van een participatienota. Participatie is een term die op veel verschillende manieren gebruikt wordt. In dit geval bedoelen we ermee hoe inwoners, organisaties en bedrijven invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan (inwonersparticipatie). En ook hoe de gemeente omgaat met maatschappelijke initiatieven die ondersteuning vragen (overheidsparticipatie).

Wat komt er in de nota?

In de participatienota komt te staan welke uitgangspunten de gemeente gebruikt bij participatie. Waarom is het belangrijk, en hoe kunnen inwoners meedenken en meedoen bij plannen van de gemeente? Maar ook: waar kunnen initiatiefnemers terecht als ze over hun idee in gesprek willen met de gemeente? En hoe wil Meierijstad ‘participatief werken’ verder ontwikkelen? De samenleving verandert snel en dat vraagt ook een lerende gemeente.

Straatgesprekken

In het najaar van 2023 vonden de voorbereidingen plaats voor het opstellen van de participatienota. We verzamelen dan kennis, ervaring en ideeën op het thema ‘participatie in Meierijstad’. Hiervoor maken we gebruik van verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan de kennis en ervaring met participatie die we eerder in Meierijstad hebben opgedaan. Of de ervaringen van andere gemeenten. Via straatgesprekken horen we ook de stem van inwoners als het gaat over participatie: Op welke thema’s zou je invloed willen hebben? En hoe wil je daarbij betrokken worden?

Voorjaar 2024

Alle informatie die we op deze manier verzamelen, gebruiken we om in het voorjaar van 2024 de participatienota van Meierijstad te schrijven.

Lees hier over de opbrengst van de straatgesprekken

Meer info:

Wil je het startgesprek met de gemeenteraad over de participatienota terugzien? Bekijk de opname hier.

De startnotitie voor dit traject vind je hier.