Herinrichting Markt Sint-Oedenrode

Het participatie- en ontwerpproces voor het herinrichtingsplan is afgerond. We zijn nu druk bezig met de uitvoering.

Een nieuw ontwerp voor de Markt

De Markt in Sint-Oedenrode is van oorsprong het natuurlijke middelpunt van het Rooise dorpsleven. Door de historische bebouwing, aanwezige bomenrijen en terrassen is het een charmant en karakteristiek plein.
Helaas werden de kwaliteiten van het plein niet ten volle benut. Het plein werd vooral gebruikt als parkeerplaats. En de inrichting van het plein was over het algemeen verouderd. 
Kortom, het werd tijd voor een nieuw ontwerp, passend bij het karakter van Sint-Oedenrode en ontwikkelingen van deze tijd.

Randvoorwaarden en ambities 

Het gemeentebestuur gaf voor het ontwerp een aantal ambities op. De kernbegrippen van de ambities zijn ‘toekomst, duurzaam, levendig en leefbaar’.

Daarnaast gaf het gemeentebestuur de volgende randvoorwaarden mee:

  • De Markt behoudt zijn verkeersfunctie. De winkels en horeca blijven bereikbaar voor bevoorrading.
  • Parkeren op de Markt blijft mogelijk. Door verplaatsing van de Albert Heijn en de aanleg van zo’n 60 parkeerplekken voor langparkeren bij de Neul kan het aantal parkeerplaatsen worden verminderd met ongeveer  60 stuks. Bij de nieuwe locatie van Albert Heijn wordt een nieuwe parkeervoorziening aangelegd.
  • De Markt moet voor iedereen goed toegankelijk zijn en er moeten goede en voldoende voorzieningen voor fietsers worden aangebracht.
  •  De bomen op de Markt zijn beeldbepalend. Een aantal is aangemerkt als monumentaal. Gekapte bomen moeten worden vervangen en bestaande bomen krijgen een groeiplaatsverbetering. Bij keuze en locatie van de nieuwe bomen is de toekomstwaarde het uitgangspunt. Dat betekent een goede standplaats, zodat de bomen bestand zijn tegen klimaatverandering.
  • De Markt heeft de status ‘beschermd dorpsgezicht’. Dat betekent dat er bij de herinrichting oog voor de historie moet blijven en geen afbreuk aan het beeld van de gebouwen mag plaatsvinden.
  • Het huidige gebruik van de Markt en de bestaande evenementen blijven mogelijk.
  • Houd rekening met het huidige beleid voor terrassen.
  • De openbare ruimte dient goed te onderhouden zijn.
  • De herinrichting van de Markt moet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.

Participatie

De gemeente gaf bureaus Spacevalue en tlu landschapsarchitecten de opdracht voor het maken van een nieuw ontwerp voor de inrichting van het plan.

Een ontwerp wat samen met bewoners, ondernemers, bezoekers en (maatschappelijke) organisaties tot stand moest komen. Een ontwerp dat past bij de behoefte en belevingswereld van de gebruiker.

Het nieuwe ontwerp van de Markt is gemaakt op basis van de inbreng en ideeën van alle gebruikers van het plein. 

Geïnteresseerden konden op allerlei manieren meedoen. Zo stond september 2020 in het teken van het ophalen van ideeën voor de herinrichting van de Markt. Er was een ontwerpkrant in DeMooiRooiKrant, een digitale vragenlijst op onze website, een ideeënkar bij de apotheek, een ansichtkaartje speciaal voor ouderen en meedenk-bierviltjes op de terrassen. 

De opbrengst werd in het voorjaar van 2021 vertaald naar twee ontwerpvarianten. De omgeving kon op de ontwerpvarianten reageren via de ideeënkar, een digitale enquête en een ontwerpbijlage in DeMooiRooiKrant. De twee ontwerpvarianten werden ook besproken in een klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van omwonenden, Rooise inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. 

Op basis van de reacties op de twee ontwerpvarianten is een  schetsontwerp gemaakt. De gemeenteraad heeft op 24 juni 2021 ingestemd met het schetsontwerp. Dit schetsontwerp is daarna uitgewerkt tot definitief ontwerp, dat in 2022 door het college is vastgesteld. Hiermee werd het participatieproces afgerond. 

Bestaande kiosk behouden gebleven

Inwoners van Sint-Oedenrode konden zich uitspreken over de toekomstige kiosk op de Markt. Er waren verschillende mogelijkheden: de bestaande kiosk, een aangepaste kiosk of een geheel nieuwe kiosk.De vier ontwerpen voor een aangepaste of nieuwe kiosk werden gepresenteerd. Geïnteresseerden konden tijdens de inloopmomenten hun stem uitbrengen. Daarbij is de bestaande kiosk is als winnaar uit de bus gekomen. Dat betekent dat de bestaande kiosk behouden bleef en niet werd aangepast.

Contact

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden zijn we bereikbaar op het mailadres rjanssens@meierijstad.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.marktsint-oedenrode.nl (online tot 23 juni 2023).

Volg de ontwikkelingen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden Herinrichting Markt te Sint-Oedenrode maken wij gebruik van de Bouwapp. Via deze app brengen we u direcht op de hoogte van de werkzaamheden en andere ontiwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

Zoek in de app naar Herinrichting Markt Sint-Oedenrode Open het project en klik op 'volgen'. Selecteer de betreffende doelgroep. 

Uitvoeringsplan

afbeelding uitvoeringsplan