Uitdaagrecht

Heb jij een idee om een taak van de gemeente beter, slimmer of goedkoper te doen? Ga dan een 'uitdaging' aan. Het uitdaagrecht (Right to Challenge) geeft jou als inwoner de kans om taken van de gemeente over te nemen. Kan bijvoorbeeld de zorg voor het openbaar groen beter? Of wil je samen met buurtgenoten het onderhoud van het park doeltreffender uitvoeren? Pak de uitdaging aan en verbeter Meierijstad!

Wat verstaan wij onder beter?

Dit kan van alles betekenen. Bijvoorbeeld dat je de taak anders doet, zodat deze meer pluspunten voor Meierijstad oplevert. Of als je denkt dat het minder geld hoeft te kosten. Of dat je met jouw plan meer blije gezichten in jouw buurt krijgt.

Wanneer kan ik meedoen?

Iedereen uit Meierijstad met een goed plan kan in gesprek met de gemeente over de uitdaging. Je kunt hierbij ook de krachten met andere bewoners of initiatiefnemers bundelen. Belangrijk is dat het gaat om een uitvoerende taak van de gemeente waarvoor budget is opgenomen in de begroting.

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van uitdagingen:

 • Onderhoud van openbaar groen
 • Beheer en onderhoud van recreatieve routes
 • Ontwerpen van een inrichtingsplan voor jouw straat
 • Beheer en onderhoud van rotondes
 • Beheer van buurthuizen
Waar moet je rekening mee houden?
 • Je plan levert een maatschappelijke meerwaarde, het maakt de buurt meer tevreden dan nu het geval is;
 • Je plan is uitvoerbaar, het is niet moeilijk om te doen;
 • Er is in je omgeving steun voor jouw plan;
 • Op basis van jouw plan, kennis en ervaring is het aannemelijk dat je het voor langere tijd kunt uitvoeren;
 • Je kan de uitdaging volgens de veiligheidsvoorschriften van de gemeente uitvoeren;
 • Het plan is uit te voeren binnen wet- en regelgeving en past in voldoende mate in het beleid van de gemeente;
 • Het plan schaadt geen andere inwoners;
 • Er is geen conflict met lopende contracten. Als dat wel zo is, dan bekijken we samen of en wanneer lopende contracten eindigen. Eventueel zoeken we naar andere oplossingen.
Wat valt niet onder het uitdaagrecht?
 • Taken die volgens de wet alleen door de gemeente gedaan mogen worden (denk aan het verlenen van een vergunning, het afgeven van een paspoort, het verlenen van hulp, taken over veiligheid, etc.;
 • Een idee dat geen speciale relatie met de gemeente Meierijstad heeft;
 • Een plan op een thema dat de gemeente nog niet uitvoert. In dat geval kun je wel het gesprek met de gemeente aangaan;
 • Een idee dat politiek of religieus is;
 • Een idee dat gaat over het organiseren van feesten, evenementen, excursies of normale verenigingsactiviteiten.

Formulier voor jouw uitdaging

Wij ontvangen graag jouw initiatief. Gebruik hiervoor dit formulier. Vul het zo volledig mogelijk in. Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met je op.