Maatschappelijke initiatieven

Heb jij een mooi of leuk idee voor jouw straat, buurt, wijk of dorp in Meierijstad? Wellicht kan gemeente Meierijstad jouw idee dan (financieel) ondersteunen via het fonds Maatschappelijk initiatieven. Afhankelijk van jouw plan verstrekken wij eenmalig en maximaal € 10.000,-. De gemeente kan ook materialen of andere ondersteuning aanbieden. Je mag eventueel meerdere plannen indienen. Zolang het maar wel verschillende ideeën of activiteiten zijn.

Voorwaarden

 • Jouw plan heeft een duidelijke meerwaarde en verbetert / versterkt de leefbaarheid en participatie in Meierijstad;
 • Jouw plan ontvangt voldoende steun. Dit kun je aantonen via bijvoorbeeld een deelnemerslijst, adhesiebetuigingen of via een eigen bijdrage van de deelnemers;
 • Jouw plan is niet in strijd met de actuele wetgeving. 
 • Jouw plan houdt rekening met de bedoeling van het gemeentelijk beleid en het algemeen belang;
 • Op basis van deze regeling is er niet eerder subsidie ontvangen voor een vergelijkbaar idee op dezelfde locatie of door dezelfde initiatiefnemer; 
 • Jouw plan is laagdrempelig en openbaar toegankelijk;
 • Een plan vanuit een vereniging of rechtspersoon mag niets te maken hebben met de  reguliere activiteiten. En het plan moet ook gericht zijn op niet-leden.
 • U werkt / voert het plan alleen of samen met anderen uit. 
 • De persoon die het plan heeft ingediend is de contactpersoon voor het plan / aanvraag. Ook voor andere betrokkenen.
 • U regelt zelf een evenementen- of omgevingsvergunning of maakt een melding evenement. Uiteraard alleen als dit nodig is. 
 • Een plan die een financiële bijdrage ontvangt kan nog een voorwaarde mee krijgen zoals: 
  •  het voor, tijdens en na de activiteit promoten van de gemeente Meierijstad. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld krant, Facebook, website. 
  • een tegenprestatie bij initiatieven zoals een barbecue en ontmoetingsactiviteit (afhankelijk van doelgroep en situatie.
  •  het zelf betalen van structurele kosten en onderhoud als het gaat om plannen die verband hebben met een object.

Initiatief inleveren

Voldoe je aan de voorwaarden? Ga dan in gesprek met de buurtadviseur. Hij / zij kijkt dan samen met jou naar de beste ondersteuning. Vul onderstaand formulier in en de buurtadviseur neemt binnen 2 werkdagen contact met jou op. 

Maatschappelijk initiatief 

Welke plannen komen niet in aanmerking

Initiatieven die:

 • gericht zijn op individuele hulpverlening, eigenbelang, commercieel belang of commerciële belangen van derden;
 • tot doel hebben fondsen te werven;
 • plaatsvinden op privaat terrein, tenzij het terrein permanent of tijdens de activiteit opengesteld is voor publiek;
 • betreffen jubilea, reünies of andere feestelijkheden of herdenkingen van persoonlijke aard van natuurlijke – of rechtspersonen.
 • Verder komen loonkosten en reguliere exploitatiekosten niet in aanmerking voor subsidie.

Subsidieregeling

De subsidieregeling Maaatschappelijke initiatieven staat vermeld op overheid.nl

Uitleg in beeld