Nieuwe Ideeënfonds

Het Nieuwe Ideeënfonds is er om waardevolle ideeën binnen de gemeente Meierijstad financieel te ondersteunen. Inwoners uit de gemeente Meierijstad kunnen hiervoor innovatieve ideeën en/of ideeën op het terrein van participatie indienen bij de gemeente. 

Spelregels

Voor het indienen van initiatieven gelden onderstaande spelregels.

  • Alleen inwoners van Meierijstad kunnen een aanvraag indienen.
  • Het initiatief stimuleert burger- en overheidsparticipatie en/of het initiatief is innovatief.
  • Het initiatief mag een onderzoek, experiment en/of het uitvoeren van een pilot zijn.
  • Het initiatief heeft een maatschappelijk doel en richt zich op een groep van mensen.
  • Het initiatief wordt opgezet voor en door een groep van inwoners binnen de gemeente Meierijstad.
  • Het is een pluspunt als onderwijsinstellingen, de overheid en ondernemers betrokken worden in het idee of het initiatief.
  • In communicatie-uitingen van het initiatief wordt het logo van de gemeente Meierijstad opgenomen.

Zo werkt het

Voldoet jouw idee aan de spelregels? Wij ontvangen dan graag jouw initiatief. Gebruik hiervoor dit formulier. Vul het zo volledig mogelijk in. Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met je op. 

Stuur een begroting van de totale kosten mee met de aanvraag. De commissie van het Nieuwe Ideeënfonds bespreekt minimaal vier keer per jaar de ingediende initiatieven. De comissie adviseert over de toekenning van de subsidie. Goedgekeurde initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage van 50% van de totale kosten met een maximum van € 10.000,-. De gemeente heeft in totaal € 50.000,- ter beschikking voor initiatieven vanuit het Nieuwe Ideeënfonds. 

De gemeente maakt een afspraak met de initiatiefnemer om de uitvoering van het idee te volgen en na afloop te evalueren. Daarbij komt aan bod in hoeverre de gewenste resultaten zijn behaald.